Informatyka

Inne strony warte obejrzenia: http://kartellshop.pl/category/kartell-na-stole

InformatykaInformatyka jest nową dziedziną nauki, która rozwija się w obecnych czasach bardzo szybko i pozwala na duże udogodnienia, a praca na komputerach praktycznie staje się codziennością i w większych firmach używanie komputerów jest wymagane. Informatyka zajmuje się głównie programowanie i tworzeniem programów oraz aplikacji, które ułatwiają pracę na komputerze.

Warto również przeczytać:

Język programowania C
C jest językiem imperatywnym, czyli takim, który wykorzystuje sekwencje instrukcji, które zmieniają stan programu. Jest on strukturalny. Powstał na początku lat siedemdziesiątych, jako następca języ...

Język C++
Język programowania C++ jest językiem, który przeznaczony jest do ogólnego programowania i wykorzystywany w dużej ilości programów. Język C++ pozwala na programowanie proceduralne, obiektowe i genery...

C# język programowania
Język programowania C# jest to obiektowy język programowania, który został zaprojektowany przez zespół programistów, który był prowadzony pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft. Progra...

Język programowania Java
Java jest językiem obiektowym, który został stworzony przez grupę, która była kierowana przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest językiem przeznaczonym do tworzenia programów źródło...