Teoria języka programowania

Inne strony warte obejrzenia: psycholog warszawa

Teoria języka programowaniaOsoby, które próbują nam wyjaśnić, czym właściwie jest dowolny język programowania bardzo często odwołują się do terminów zaczerpniętych z wiedzy o języku, którym posługują się ludzie. Choć pozornie obie grupy nie mają ze sobą wiele wspólnego często możemy przekonać się, że analogii pomiędzy nimi jest naprawdę dużo warto więc zaakceptować wspomniane porównanie, aby na jego podstawie zgłębiać tajemnice tworzenia programów komputerowych. Programy tworzone przez osoby posługujące się poszczególnymi językami programowania zazwyczaj mają za zadanie przetwarzanie danych, wykonywanie odpowiednich obliczeń i algorytmów oraz zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi język programowania powinien więc przekonać maszynę do tego, że ma ona zachować się dokładnie tak, jak oczekuje od niej tego człowiek. Za języki programowania uznaje się dziś już wyłącznie te, przy wykorzystaniu których da się realizować określone obliczenia (nie jest takim więc między innymi język HTML). Teoria języków programowania jest zresztą nauką, która rozwija się bardzo dynamicznie przyczyniając się do lepszego zrozumienia przez nas zjawiska programowania rozumianego jako całość. Podsumowując więc informacje przez nas zgromadzone łatwo dojść do wniosku, ze języki programowania są bardzo teoretyczną wiedzą, którą należy jednak stale wykorzystywać w praktyce. Teoria prób i błędów jest w tym zawodzie wykorzystywana bardziej niż w jakimkolwiek innym. Dlatego trzeba wiedzieć, że nie jest to łatwy zawód.

Warto również przeczytać:

Flash
Adobe flash (w przeszłości Macromedia Flash) - komputerowy program służący do tworzenia animacji wykorzystującej grafikę wektorowej oraz klatki kluczowe. Tworzy pliki .swf które odtwarzane są przez pr...

Co to jest LAN party?
LAN Party to nic innego jak turniej w sieciowe gry offline. Znaczy to tyle, że w pewnym miejscu o określonym czasie spotyka się grupa ludzi grająca w daną grę lub w kilka gier po to aby uczestniczyć w...

Inne przeglądarki
Obecnie dostępnych do powszechnego obiegu jest kilkanaście przeglądarek. Oparte są one na wielu różnych silnikach typu KHTML, WEBKiT, Gecko, Presto, Trydent. Jednak tak naprawdę powszechne w użytku są...

Hierarchicznie
Analizując sposób funkcjonowania for internetowych nie możemy pomijać pewnej hierarchii, która jest zauważalna na niemal każdym z nich. Jest ona niezbędna już choćby po to, aby system komunikacji pomi...