System operacyjny

Inne strony warte obejrzenia:

System operacyjnySystem operacyjny jest to oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym. Tworzy ono interfejs między użytkownikiem a jego maszyną. Pozwala na zarządzanie systemem z poziomu użytkownika. System operacyjny zajmuje się zarządzaniem następujących zasobów sprzętowych: procesorem, pamięcią, urządzeniami zewnętrznymi (np. twardy dysk, drukarka, skaner itd.) oraz systemem plików (zwane również informacją). Budowę systemu operacyjnego można przedstawić rozbijając system na trzy elementy: jądro (wykonujące i kontrolujące zadania), powlokę (czyli program komunikujący człowieka z systemem) oraz system plików (czyli zapis struktury danych na nośniku) Ochrona i zarządzanie pamięcią to podstawowe mechanizmy tworzące niezawodne środowiska wykonawcze. Ogólna zasada polega na przydzielaniu poszczególnym procesom obszarów pamięci wyłącznie do ich użytku, czyli tylko dany proces będzie mógł korzystać z danego obszaru. Ochrona realizowana jest poprzez podział pamięci na segmenty i strony (stronicowanie pamięci). Systemy operacyjne można podzielić na: system operacyjny czasu rzeczywistego (wykorzystywany przez np. NASA) oraz systemy operacyjne czasowo niedeterministyczne. Do komunikowania się z systemem operacyjnym możemy używać specjalnie do tego przystosowanych urządzeń, takich jak dobrze nam znana zwykła myszka i klawiatura. Oczywiście do obsługi systemu wystarczy tylko klawiatura, lecz myszka jest bardzo przyjemnym udogodnieniem. Natomiast bez klawiatury nie jesteśmy w stanie zdziałać zbyt wiele.

Warto również przeczytać:

Błędy w kodzie
Pisanie programu jest jedną z trudniejszych rzeczy jaka nas czeka podczas tworzenia naszego pierwszego programu lub gry, jednak poprawianie błędów w kodzie, który napisaliśmy jest czasami jeszcze trud...

Język programowania Delphi
Delphi jest językiem, którego używanie może być przeprowadzone w środowiskach firmy Borland, Embarcadero oraz Microsoft, a także w Lazarusie. Narzedzia w kodzie i programie Delphi są zintegrowanym śr...

Kompilacja Just-in-time
Kompilacja Just-in0time jest metodą, która polega na wykonywaniu programów poprzez kompilację do kodu maszynowego w locie, czyli bezpośrednio przed wykonanie danego fragmentu kodu. Procedura Just-in-t...

Wszystko dla naszej wygody
Czy zawsze potrzebujemy programowania? Nie wspominając o tym, że spotykamy się z nim na każdym kroku, bo występuje w każdym działającym urządzeniu elektrycznym a przede wszystkim we wszystkich aplikac...