Preprocesor

Inne strony warte obejrzenia: http://www.podlogi.com.pl

PreprocesorPreprocesor to program, którego zadaniem jest interpretacja zadania, podczas którego przetwarzany jest tekst wejściowy, w taki sposób, aby określić za jego pomocą polecenia preprocesora przez programistę na tekst wyjściowy. Dopiero po takiej analizie, tekst może zostać poddany analizie składniowej, a dopiero później kompilacji. Wynikiem działania preprocesora jest tekst wyjściowy, który po przetworzeniu podlega kompilacji, która jest niezbędna do działania programu i jego dalszej pracy. Najczęściej preprocesor jest zintegrowany z kompilatorem, który jest wykorzystywany do kompilacji danego języka programowania. Niektóre implementacje języków programowania, mimo że nie posiadają wbudowanego w sobie preprocesora, to udostępniają dyrektywy kompilatora, które kompilator rozpatruje podczas kompilacji, a nie jak przy wbudowanym preprocesorze, w momencie przed samą kompilacją. Jest to jednak lista dyrektyw na tyle uboga, że nie można jej porównać do możliwości preprocesora i nie ma ona podobnego działa, co zmniejsza o wiele ich wartości w porównaniu z preprocesorem. Wiele języków programowania posiada swój własny preprocesor, co sprawia, że każdy z preprocesorów w językach programowania jest inny i daje inne możliwości programiście, jest to o tyle ciekawe, że można uzyskać podobne efekty, poprzez różne implementacje kodu i działania preprocesora. Preprocesor często jest wbudowany już automatycznie a dany język programowania, co sprawia, że proces, który w nim zachodzi, jest automatyczny i dzieje się przed sama kompilacją.

Warto również przeczytać:

Programowanie na innych platformach
Trzeba wiedzieć, że programowanie na innych platformach niż Windows również może być naprawdę ciekawe. Warto jednak pamiętać o tym w najróżniejszych sytuacjach, które często wymagają od nas dodatkowyc...

Deasembler
Deasembler to program, który przetłumacza kod maszynowy do kodu źródłowego, który został napisany w języku asemblera. Deasemblacja jest zwykle nazywana procesem, w którym tworzony jest kod. W większoś...

Programming w Polsce
Polacy jako naród, który przez wiele lat był bardzo mocno szykanowany i mocno ciemiężony przez komunizm oraz naszych „braci” ze Związku Radzieckiego, tak naprawdę przez pięćdziesiąt lat ni...

3DSMax
3dmax studio to program do grafiki 3d napisany przez firmę Kinetix. Za pomocą tego programu możemy stworzyć dowolną wizualizację np. wygląd budynku w danej przestrzeni itp. 3Dmax studio to program rów...