Kompilator

Inne strony warte obejrzenia: chwilówki chwilówki

KompilatorKompilator jest programem, który służy do tłumaczenia kodu źródłowego, który został napisany w języku programowania, do kodu maszynowego. Tłumaczy on automatycznie kod źródłowy. Proces, który jest przez niego wykonywany to kompilacja. W informatyce jest to zazwyczaj program, który służy do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Część kompilatorów początkowo proces rozpoczyna tłumaczeniem do języka asemblera i dopiero później na język maszynowy. Kompilator różni się od asemblera tym, że kompilator umożliwia zapisanie każdego polecenia języka programowania na podpolecenia języka maszynowego (część nowoczesnych asemblerów także posiada ta możliwość), posiadają one także możliwość automatycznej alokacji pamięci wykorzystującej przez zmienne oraz implementuje struktury kontrolne lub procedury wejście-wyjście. Kompilator pozwala na optymalizacje kodu źródłowego i zapis poleceń maszynowych jako jedne polecenie kodu źródłowego. Dzięki pracy kompilatora programista ma ułatwione zadanie, nie musi on znać języka maszynowego, przyspiesza to pracę nad programem i sam kod może przez to mieć większą przenośność na różne platformy. Sądzi się, że pierwszym kompilatorem był Autocoder, który został napisany w 1952 roku, a obecnie jednym z najbardziej popularnych zestawów kompilatorów jest GCC, który pozwala na kompilowanie wielu programów i w różnych językach, co ułatwia pracę oraz nie trzeba mieć wielu kompilatorów na jednej platformie. Dzięki pracy kompilatorów, programowani jest o wiele prostszą rzeczą i nie trzeba znać języka maszynowego.

Warto również przeczytać:

Język programowania Java
Java jest językiem obiektowym, który został stworzony przez grupę, która była kierowana przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest językiem przeznaczonym do tworzenia programów źródło...

Co dają nakładki i pluginy
Przeglądarki podobnie jak inne aplikacje internetowe posiadają bardzo wiele usprawnień lub po prostu udziwnień. Co ciekawe te usprawnienia zwane nakładkami lub pluginami tworzone są głównie przez prog...

Niklaus Wirth
Twórca języka Pascal (nazwanego tak na cześć wielkiego francuskiego fizyka) Niklaus Wirth stworzył go w roku 1970 starając się w ten sposób przeciwdziałać brakom, jakie posiadał BASIC. Ten język przyg...

Programy nauczania początkowego
Dzięki odpowiednim aplikacjom nauka dzieci może stać się przyjemnością. Programiści stworzyli wiele rodzajów aplikacji, które mają bawić i uczyć. Programy przeznaczone do początkowego nauczania posiad...