Kod źródłowy

Inne strony warte obejrzenia:

Kod źródłowyKod źródłowy jest określany w informatyce jako ciąg instrukcji i deklaracji, które zostały zapisane w taki sposób, aby wszystkie komendy były zrozumiałe dla człowieka, jako język programowania, które opisują wszelkie wykonywane operacje przez program, wykorzystuje to do działania komputer i używa liczby, która została obliczona w wyniku ściśle zdefiniowanych rozkazów. Kod źródłowy jest efektem pracy programistów. Kod źródłowy pozwala wyrazić wszelkie rozkazy w takiej formie, że człowiek może odczytać formę struktury i wszelkie działanie programu komputerowego, biblioteki oraz skryptu. W zależności od tego jak duży jest plik, to z takiej ilości może składać się program, który został napisany przez programistów, zdarza się, że część programów jest pogrupowana w katalogi, które określają całą pracę programu. Kod źródłowy często występuje w postaci procedur składniowych we wszystkich obecnych w programie bazach danych lub w samych wycinkach kodu, które są zawarte w artykułach i książkach. Jedną z najważniejszych cech kodu źródłowego jest to, że komputer nie wykonuje zawartych w programie instrukcji bezpośrednio. Kod źródłowy często zostaje poddany najpierw translacji do postaci kodu wynikowego, przykładowo może zostać skomplikowany, czyli przetłumaczony na kod maszynowy lub kod pośredni. Kod źródłowy może być także wykonany w locie przy pomocy programu, który zwany jest interpreterem. Kod źródłowy określa wszystko, co posiada w sobie program i czego używa w swoich procesach i wszelkich pracach, do którego został wykonany.

Warto również przeczytać:

Wapik
W naszym serwisie recenzowany był już program Klondike WAP Browser. WAPik jest, można powiedzieć jego darmowym odpowiednikiem, przygotowanym przez polskiego programistę, który miał na celu stworzeni...

Javascript
JavaScript należy do obiektowych języków programowania. Jest to również język skryptowy. JavaScript został stworzony przez firmę Netscape. Głównym autorem tego języka skryptowego jest haker i programi...

Smartfony
Nowoczesna technologia oferuje nam coraz więcej interesujących urządzeń, które mogą pomóc nam na co dzień i sprawić, że wygodniej będzie się nam pracowało lub bawiło. Od dłuższego czasu trwa szał na s...

Dokumentacja programu
Dokumentacja programu pomaga ludziom podczas pracy na programie, jest to niezwykle ważna rzecz w aplikacji, ponieważ bez tego, wielu użytkowników mogłoby mieć problemy, aby korzystać z danego programu...