Interpreter

Inne strony warte obejrzenia: chwilówki online chwilówki online

InterpreterInterpreter to program komputerowy, którego zadaniem jest analiza kodu źródłowego jakiegoś programu, gry lub aplikacji, a dopiero przeanalizowane fragmenty kodu są wykonywane. Proces analizy kodu źródłowego różni się od kompilacji, ponieważ podczas analizowania nie jest wykonywany wejściowy program, ale jest on tłumaczony do kodu maszynowego lub pośredniego, który maszyna może bez problemu używać, następnie jest on zapisywany do pliku, aby w późniejszych etapach można było go wykonać. Interpreter wykonuje swoje działania o wiele wolniej niż w kompilatory czy translatory i zajmuje on o wiele więcej zasobów systemowych, niż samo wykonanie kodu skompilowanego, jednak może zająć on relatywnie o wiele mniej czasu niż w przypadku kompilacji i uruchomienia. Jest on zazwyczaj używany, kiedy cykl edycja-interpretacja-debugowanie jest o wiele krótsze niż edycja-kompilacja-uruchomienie-debugowanie, co zmniejsza czas testowania kodu źródłowego programu i zaoszczędza programiście czasu, który może wykorzystać na zmiany w późniejszym czasie. Interpretacja zajmuje o wiele więcej czasu niż uruchomienie skompilowanego kodu, dzieje się tak, ponieważ interpreter musi przeanalizować każdy fragment kodu i wykonać akcję, którą opisu analizowany kod, a kompilacja polega jedynie na wykonaniu akcji. Implementacje, które są określane mianem pełnych interpretatorów wykonują wielokrotnie tą sama akcję, ponieważ kod może wymagać wielokrotnej analizy. Jest to tak zwany „koszt interpretacji”. Także sam dostęp do zmiennych jest o wiele wolniejszy w interpreterze.

Warto również przeczytać:

Niklaus Wirth
Twórca języka Pascal (nazwanego tak na cześć wielkiego francuskiego fizyka) Niklaus Wirth stworzył go w roku 1970 starając się w ten sposób przeciwdziałać brakom, jakie posiadał BASIC. Ten język przyg...

Cross-kompilator
Cross-kompilator jest programem, który jest zdolny do wygenerowania kodu, który jest wykonywalny dla platformy, a nie tą, którą rozumie cross-kompilator, jedną z najważniejszych cech tego kompilatora ...

Komputer
Komputer jest elektronicznym urządzeniem, które za zadanie ma przetwarzanie informacji. Informacje zapisywane są w postaci ciągów liczb oraz w formie sygnału ciągłego. Początkowo, urządzenia te osiąga...

Czym jest progamming
Kiedy jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że granie sieciowe jest czymś bardziej w rodzaju Science – Fiction zamiast realnego wyobrażenie nikt nie przypuszczał, że za kilka lat pojawią si...